Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Ngày 18/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ.

Tên chi nhánh: Viện Nghiên cứu Tâm lý –Giáo dục đặc biệt, Chi nhánh Tam Thanh, Lạng Sơn.

Số đăng ký hoạt động chi nhánh: 02/ĐK-SKHCN;

Do Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn cấp ngày 10/03/2023;

Địa chỉ trụ sở chi nhánh: Số 72, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

QD huy bo hieu luc GCN Chi nhanh Tam Thanh .pdf