Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn

  • KLVC7_4150b

  • KLVC8_0a546

  • Không gian tổ chức Hội thảo

  • KLVC5_17d42

  • Không gian trưng bày sản phẩm

  • Tài liệu nghiên cứu về khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở KH&CN và Trung tâm Hỗ trợ ĐMST Quốc gia

  • Không gian làm việc chung

  • Lễ khai trương