Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

CDĐL Mật ong hoa Ngũ Gia bì Vân Thủy

 • Chỉ dẫn địa lý Mật ong hoa Ngũ Gia bì của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 • Ban_do_CDDL_Mat_ong_Van_Thuy_b1de6

 • 2__hop_dung_941c6

 • 3__to_roi_32119

 • 4__nhan_chai_27e83

 • 5__hop_vuong_590c0

 • 7__to_roi_1c1c2

 • 9__hop_dung_0e164

 • 8__Standee_4624c

 • 10__hop_dung_20eae

 • 12__Su_dung_HTND_ead0c

 • 11__poster_6723a