Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Chuyển đổi số kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

năm xb: 2022

Lưu tại thư viện Sở KHCN

số lượng: 01 cuốn