HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4

 

Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/

            - Tại giao diện trang chủ: Chọn [Đăng ký] để đăng ký tài khoản.

            - Điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu sao (*), chọn [Đăng ký]

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản công dân đã đăng ký

  • Điền tài khoản và mật khẩu
  • Chọn [Đăng nhập]

Bước 3: Chọn Menu [NỘP QUA MẠNG] à Tìm TTHC cần nộp HS tại mục tìm kiếm

Sau khi tìm thấy TTHC cần nộp, chọn mục [Nộp hồ sơ] để nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 4: Chọn quy trình, đơn vị cần nộp hồ sơ

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin người nộp hồ sơ

Bước 6: Chọn thành phần hồ sơ tương ứng

  • Check chọn thành phần hồ sơ
  • Chọn [Chọn tệp tin] để đính kèm bản scan, bản chụp của thành phần hồ sơ đó

Bước 7: Chọn loại phí, lệ phí cần nộp theo từng hồ sơ

  • Chọn phương thức thanh toán: VNPT Pay; Payment Platform; PayGov

Bước 8: Nhập mã xác nhận [Thanh toán & Nộp hồ sơ]

Bước 9: Chọn phương thức thanh toán

Bước 10: Hệ thống thông báo hồ sơ nộp thành công