Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

NHCN Gà 6 ngón Mẫu Sơn

 • NHCN_Ga_6_ngon_Mau_Son_Lang_Son_88429

 • bo_nhan_dien_62504

 • 3__Ban_do_khu_vuc_dia_ly_26a16

 • Card_8a5ba

 • Dong_phuc_f7667

 • Gian_hang_2a4d7

 • Standee_1_ae039

 • Poster_ab95d

 • Standee_96339

 • Tem_truy_xuat_b9680

 • Tem_4184d

 • To_roi_91e66

 • tui_xach_442cc

 • Tui_37ac8

 • The_1490d

 • Thung_carton_5dca5