Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Vịt Quay lá mắc mật, Hoa Hồi Lạng Sơn được công nhận trong Top 100 món ăn, đặc sản Việt Nam (2020 - 2021)

Ngày 01/02/2021, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Hội Kỷ lục gia Việt Nam) đã ban hành Quyết định số 100/KLVN-TOP/2021 về việc xác lập Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020 - 2021) và Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2020 - 2021), theo đó Vịt quay lá mác mật của tỉnh Lạng Sơn được công nhận nằm trong Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020 - 2021) và Hoa Hồi của tỉnh Lạng Sơn được công nhận nằm trong Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2020 - 2021) theo Bộ Tiêu chí Top món ăn, đặc sản Việt Nam.

Ảnh minh họa Vịt Quay lá mác mật Lạng Sơn (Nguồn: Internet)

        Ngày 03/3/2021, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, quảng bá thông tin về 02 đặc sản của tỉnh được xác lập, công nhận tại Quyết định trên, cụ thể:

- Vịt Quay lá mác mật lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam;

- Hoa Hồi lọt Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam.

Description: Nâng cao chất lượng sản phẩm ồi để hội nhập quốc tế

Ảnh minh họa Hoa hồi Lạng Sơn

        Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, giá trị các đặc sản nổi tiếng của tỉnh gắn với các hoạt động văn hóa, xúc tiến du lịch và các sự kiện, lễ kỷ niệm quan trọng của tỉnh;  tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị và phát triển bền vững cây Hồi, sản phẩm từ cây Hồi, sản phẩm Vịt Quay và các đặc sản khác của tỉnh.

Nguyễn Ngọc Hưng