Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông báo định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021

THÔNG BÁO

Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

thực hiện Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Lạng Sơn

đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021

 
   

 

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày  22/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Thực hiện Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kèm theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 (Sau đây viết tắt là Đề án SHTT 527).

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Lạng Sơn thông báo định hướng để các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021, như sau:

1. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN

Trong giai đoạn vừa qua, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 26 sản phẩm đặc sản nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) cấp văn bằng bảo hộ  quyền Sở hữu trí tuệ, gồm: 02 Chỉ dẫn địa lý; 02 Nhãn hiệu chứng nhận; 22 Nhãn hiệu tập thể.

Sở KHCN thông báo để các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể) để góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng, khả năng thương mại hóa, sức cạnh tranh và kết nối tiêu thụ,.... Trong đó, có thể tập trung vào một số các sản phẩm có quy mô sản xuất lớn, có tiềm năng phát triển nhưng chưa được hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển sau bảo hộ quyền SHTT.

II. YÊU CẦU:

Các nhiệm vụ KHCN đề xuất đặt hàng cần đảm bảo có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả nhiệm vụ vào việc thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra khi nhiệm vụ KHCN hoàn thành.

III. HỒ SƠ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ

1. Hồ sơ đề xuất

- Đăng ký nhiệm vụ KH&CN: Tổ chức, cá nhân đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu 01.

- Đặt hàng nhiệm vụ KH&CN: Các Sở, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu 02.

2. Thời gian

- Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/3/2020.

- Nơi nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (S638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn).

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Dung lượng
TB-de xuat nhiem vu KHCN De an Chien luoc SHTT (1).doc 67.5 KB
Post type
Hot