Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai, thực hiện Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế

Ngày 02/8/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 924/UBND-KGVX về việc thực hiện Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế, theo đó UBND tỉnh yêu cầu:

 

Cán bộ, công chức Sở Khoa học và Công nghệ đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sử dụng nước sát khuẩn tay trước khi vào làm việc tại công sở

 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo của chính quyền địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện triệt để phương châm bốn tại chỗ theo chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh, BCĐ phòng chống dịch, bệnh Covid – 19 của tỉnh.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng tốc thực hiện việc truy vết các trường hợp đi về từ TP Đà Nẵng từ 01/7/2020 đến 28/7/2020 và các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo các thông báo của Bộ Y tế, các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, tiến hành ngay việc cách ly y tế phù hợp theo quy định, lấy mẫu thực hiện xét nghiệm và giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe. Huy động các cơ sở có khả năng thực hiện xét nghiệm và thanh toán bảo hiểm y tế cho xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị bảo đảm cho việc thu dung, điều trị các trường hợp mắc bệnh; triển khai áp dụng các quy trình, phân luồng, phân tuyến tránh lây lan trong các cơ sở y tế, thực hiện điều trị hiệu quả và tăng cường phối hợp, trao đổi chuyên môn kỹ thuật giữa các tuyến trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19.

3. UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn tăng cường năng lực, thành lập các tổ, đội giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, giao trách nhiệm vụ phụ trách các hộ dân trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm phát hiện sớm các trường hợp. Thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng với tất cả các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nghiêm túc theo nội dung tại Công văn trên. Thực hiện kiểm soát đối với Công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sử dụng nước sát khuẩn tay trước khi vào làm việc tại công sở.

Nguyễn Như Thủy