Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Danh mục dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thực hiện từ năm 2021

Ngày 25/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 thực hiện từ năm 2021.

Description: C:\Users\luubamac\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z2360408235844_3a0228c9b76ab7682ddfa950c49336ab.jpg

Khảo sát tình hình nuôi lấy Mật ong hoa ngũ gia bì tại Xã Vân Thủy huyện Chi Lăng

 

Theo đó, phê duyệt Danh mục 08 dự án gồm: (1). Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Thạch đen của huyện Tràng Định; (2). Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Mật ong hoa ngũ gia bì của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng; (3). Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Lợn quay của tỉnh Lạng Sơn; (4).  Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Vịt quay của tỉnh Lạng Sơn; (5).  Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Gà sáu ngón Mẫu Sơn, Lạng Sơn. (6). Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Lạp sườn của huyện Bình Gia; (7). Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Bánh phổng của huyện Tràng Định; (8). Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho Cá lồng của huyện Văn Quan.

Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu tổ chức các Hội đồng Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành./.

Nguyễn Ngọc Hưng