Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2020

Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 842/UBND-KT chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2020.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\canbohaiquan.gif

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục XNK (Nguồn: Internet)

Để thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đề nghị các cơ quan khối đảng, đoàn thể tỉnh tập trung thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ Chính trị, Chính phủ và của tỉnh về quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, thu hút các nguồn vốn đầu tư mới. Tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn ngoài ngân sách, tháo gỡ vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư và xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ dự án.

Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên,.../.

Nguyễn Như Thủy