Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyên truyền về Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày 27/5/2021, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành Công văn gửi các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ: Book365.vn từ ngày 04/6/2021 đến ngày 15/6/2021, Hội sách trực tuyến từ ngày 04/6/2021 đến ngày 30/6/2021.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\12.jpg

Ảnh minh họa

Khai mạc triển lãm vào 9h30 ngày 04/6/2021. Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021). Thông qua nội dung sách trưng bày, giới thiệu một cách tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế…Ngoài nội dung trưng bày trên còn diễn ra các sự kiện giao lưu, tọa đàm, Hội sách trực tuyến.

Nguyễn Ngọc Hưng