Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyển chọn cây Mận Cơm ưu tú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện đề tài khoa học: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Mận Cơm tại Lạng Sơn. Ngày 23/4/2022, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tổ chức họp Hội đồng bình tuyển cây ưu tú Mận Cơm. Với mục đích tuyển chọn được những cây giống tốt làm vật liệu nhân giống, sản xuất và cung cấp giống sạch bệnh cho việc mở rộng diện tích, bảo tồn và phát triển nguồn gen Mận cơm Lạng Sơn.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\ảnh\Ảnh chọn gửi Hạnh\IMG20220423081343.jpg

Ảnh: Hội đồng Bình tuyển cây ưu tú Mận Cơm

Để phục vụ cho Hội đồng bình tuyển cây ưu tú Mận Cơm, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành thực hiện các bước như sau:  Bước 1: Xây dựng bộ tài liệu phục vụ công tác điều tra tuyển chọn ( Phiếu khảo sát tuyển chọn cây ưu tú Mận cơm Lạng Sơn; Phiếu thẩm định cây ưu tú Mận cơm Lạng Sơn;  Phiếu đánh giá các chỉ tiêu cây ưu tú Mận cơm Lạng Sơn.); Bước hai: Thu thập thông tin thứ cấp từ UBND xã Hải Yến, Lộc Yên; Phòng Nông nghiệp huyện Cao Lộc. Lập danh sách các hộ có các cây Mận cơm nổi trội về năng suất, chất lượng, cây sinh trưởng tốt tại khu vực.Tiến hành điều tra khảo sát tuyển chọn, phỏng vấn trực tiếp các hộ trồng mận, sơ loại vòng 1 theo phiếu các cây không đáp ứng tiêu chuẩn bình tuyển, lên danh sách cây tham dự sơ tuyển vòng 2 và lên lịch trình thẩm định;  Bước ba: Thẩm định, đánh giá các cây tham dự sơ khảo vòng 2 tại cơ sở theo phiếu thẩm định, tổng hợp số liệu, lựa chọn cây đủ tiêu chuẩn vào vòng chung khảo.Các cây đạt tiêu chuẩn vào vòng chung khảo được đánh giá chi tiết theo phiếu đánh giá với các chỉ tiêu chính, chụp ảnh cây, quả. Tổng hợp số liệu, lập bảng đánh giá các cây theo chỉ tiêu và điểm số của từng cây tuyển chọn (trừ chỉ tiêu cảm quan, thử nếm). Bảng tổng hợp được hoàn thành trước khi Hội đồng giám khảo làm việc; Bước bốn: Thành lập Hội đồng bình tuyển cây ưu tú mận cơm và tổ chức hội nghị đánh giá bình tuyển để chọn ra các cây ưu tú Mận cơm Lạng Sơn; Thu mẫu quả của các cây đủ tiêu chuẩn vào vòng chung khảo để Hội đồng giám khảo cảm quan thử nếm và đánh giá.