Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030", UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/4/2021 triển khai thực hiện.

Cục Trưởng cục SHTT và Giám đốc Sở KH&CN trao nhãn hiệu tập thể cho huyện Chi Lăng năm 2019. (Ảnh minh họa)

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, xây dựng được 25 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, 4 chỉ dẫn địa lý, 20 nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm của tỉnh; Giai đoạn 2021-2025 thu hút đầu tư xây mới, cải tạo trên 20 chợ (mỗi huyện, thành phố phấn đấu thu hút đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp từ 02 - 03 chợ trên địa bàn), 03 trung tâm thương mại, 05 siêu thị, 01 trung tâm hội chợ triển lãm thương mại tại thành phố Lạng Sơn, 01 trung tâm dịch vụ logistics vệ tinh cấp tỉnh tại Khu trung chuyển hàng hóa gắn với xây dựng kho ngoại quan dự trữ, chế biến, bảo quản nông sản và các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu ở khu vực cửa khẩu nhằm chủ động thị trường và giá nông sản xuất khẩu; Đến năm 2030, tiếp tục thu hút đầu tư, cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống hạ tầng thương mại gắn với phát triển kinh tế ban đêm, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản vùng miền, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của tỉnh; tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp để hoàn thiện hạ tầng khu vực cửa khẩu, các dự án Khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1, Khu phi thuế quan theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu nông sản, hoa quả ngày càng cao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thanh Long Bình Gia sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu tập thể năm 2020

 

Một số nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện như: Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản; Rà soát, hoàn thiện chính sách về phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản và chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại; Tăng cường quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn và kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bán ra thị trường; tùy theo quy mô, điều kiện, khả năng của doanh nghiệp để vận dụng các kênh liên kết tiêu thụ nông sản theo cấu trúc phù hợp, bảo đảm nông sản được tiêu thụ trong chuỗi đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu, làm cơ sở để định hướng sản xuất nông sản theo yêu cầu của thị trường; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm; Hoàn thiện kết cấu hạ tầng thương mại nhằm tạo điều kiện tiêu thụ các sản phẩm nông sản thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa và bảo quản, tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản về kinh nghiệm, kỹ năng quản trị, kinh doanh nông sản; Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin về cung - cầu nông sản; chú trọng hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền; phối hợp thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định./.

                                                                       Hoàng Minh Luỹ