Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021

Ngày 09/3/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cơ quan thường trực của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 (Giải thưởng) đã ban hành công văn tổ chức triển khai Giải thưởng, kèm theo Quyết định về việc ban hành quy chế Giải thưởng.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Anh 1 Dam.jpg

Ảnh: Minh họa

Đây là Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam được tổ chức hằng năm để xét tặng cho các tác giả có những công trình khoa học và công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, được thực hiện tại Việt Nam nhằm khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Việt nam có các công trình khoa học công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam trong phạm vi 5 năm tính đến thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ; các tổ chức cá nhân có liên quan.

Giải thưởng tập trung xét các công trình khoa học thuộc 6 lĩnh vực công nghệ sau đây: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Cơ cấu giải thưởng tối đa mỗi lĩnh vực: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 04 giải Khuyến khích.

Các yêu cầu đối với công trình được xét tặng Giải thưởng: Công trình không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Giải thưởng của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; Công trình đã được Hội đồng Khoa học cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc các cấp tương đương trở lên, Hội đồng khoa học của Tổng công ty và các Tập đoàn kinh tế hoặc Hội đồng Khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật nghiệm thu đánh giá đạt loại khá trở lên; Ưu tiên xét Giải thưởng đối với các công trình khoa học công nghệ được áp dụng mang lại hiệu quả ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Khuyến khích các tác giả trẻ tham gia vào các công trình khoa học công nghệ được áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả cao.

Quy chế Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 đăng đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://sokhcn.langson.gov.vn, Mục Văn bản của Sở Khoa học và Công nghệ.

Hồ sơ Các công trình tham dự Giải thưởng được tiếp nhận tại Sở Khoa học và Công nghệ đến hết ngày 30/9/2021./.

Hoàng Thị Hiên