Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh vừa ban hành Công văn số 39/UBBC-THNC chỉ đạo tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\images.jpg

Một số công việc triển khai: Lập, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử tại địa phương chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử); công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử ở tỉnh được thực hiện chậm nhất là ngày 03/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử). Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bầu cử, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phối hợp để tổ chức cho người ứng cử thực hiện việc vận động bầu cử theo quy định, thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.  

Các tổ chức bầu cử thực hiện niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người trong khu vực bầu cử chậm nhất là vào ngày 03/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử). Trong thời gian từ ngày 13 tháng 5 đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 (10 ngày trước ngày bầu cử), Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các hình thức khác./.

Nguyễn Như Thủy