Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ tại huyện Lộc Bình

Sáng ngày 15/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ” tại huyện Lộc Bình. Đây là hoạt động thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, góp phần hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Description: Anh 1.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, gần 60 học viên là cán bộ, công chức, các chủ thể OCOP, các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh đã được báo cáo viên của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về cách đăng ký và hướng dẫn quyền đối với nhãn hiệu; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, góp phần hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội; một số nội dung về nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân và các chủ thể OCOP;

Cũng trong buổi tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây  dựng hệ  thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kinh phí xây dựng nhãn hiệu sản phẩm theo Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HDND về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025./.

Nguyễn Trịnh Minh Hằng