Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII

Ngày 09/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1093/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\z2080966962529_854a6a0e8a2e0899ab08515af1749a08.jpg

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Khẩn trương thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan trên các đường phố, tuyên truyền bằng xe Thông tin lưu động, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình các cấp, trên trang thông tin điện tử, màn hình LED, trên fanpage của cơ quan, đơn vị; thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị.... Thời gian thực hiện cao điểm tập trung từ ngày 20/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020./.

 

Nguyễn Như Thủy