Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường triển khai cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 113/TB-VPCP ngày 18/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung "Tăng cường ứng dụng  công nghệ, công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch, trong đó, áp dụng bắt buộc một số giải pháp phục vụ mục tiêu truy vết, phát hiện nhanh nguồn  bệnh, nguy cơ dịch bệnh". Ngày 31/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 88/CV-BCĐ về việc tăng cường triển khai cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\123.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, có biện pháp yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh và những người từ địa phương khác đến tỉnh Lạng Sơn triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone với mục tiêu 100% số máy điện thoại thông minh (smartphone) được cài đặt. Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, khai báo y tế QR Code; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và trên hệ thống viễn thông, mạng xã hội./.

Nguyễn Như Thủy