Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020

Ngày 25/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thu Hà UVBTV, Trưởng Ban nữ công, Công đoàn viên chức tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC-NLĐ)

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_1022.JPG

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

    

      Năm 2020, Thực hiện chương trình công tác theo định hướng của Bộ KH&CN, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự phối kết hợp của các Sở, ban, ngành, sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo, CCVC-NLĐ, Sở KH&CN nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao và vươn lên để đưa hoạt động KH&CN tiếp tục đổi mới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020….

 

​          Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở đã lắng nghe ý kiến của CBCCVC-NLĐ, qua đó giải đáp những ý kiến thắc mắc; cùng thảo luận khắc phục những hạn chế còn tồn tại và thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2021. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí  Lê Thu Hà UVBTV, Trưởng Ban nữ công, Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương thành tích của Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ làm tốt công tác phát triển đoàn viên, quan tâm đến đời sống tinh thần của CCVC-NLĐ góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.           

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_0984.JPG

Đồng chí  Lê Thu Hà UVBTV, Trưởng Ban nữ công, Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Hội  nghị

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua trong toàn Sở nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết tâm lập nhiều thành tích, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kinh tế - xã hội mà UBND tỉnh và Bộ KHCN giao trong năm 2021.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_1030.JPG

Ký cam kết giao ước thi đua năm 2021

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ, các tổ chức đoàn thể, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở đã ký cam kết thi đua năm 2021. Trong đó, toàn thể CCVC-NLĐ tích cực năng động, sáng tạo trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo từng phòng, đơn vị; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy dân chủ, thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; Động viên công chức, viên chức người lao động học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập ...

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_0999.JPG

Gám đốc Sở KH&CN trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Tiếp đó Công đoàn cơ sở Sở KHCN đã công bố các quyết định biểu dương, khen thưởng, cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở đề nghị toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc một số nội dung và chỉ tiêu cụ thể năm 2021 tại Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020, trong đó bao gồm: Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; Đoàn thanh niên đạt “vững mạnh” trở lên; Cơ quan đạt tiêu chuẩn: Cơ quan an toàn, cơ quan văn hoá năm 2021; Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ, kế hoạch được giao; Phấn đấu 100% tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Trên 90% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, không có công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật; Công đoàn giới thiệu từ 1-2 đồng chí là đoàn viên công đoàn ưu tú cho Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2021. 

Nguyễn Ngọc Hưng