Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu và phát triển nguồn gen cây Chanh rừng tại Lạng Sơn”

Ngày 10/6/2022, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghê tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đối với đề tài: “Nghiên cứu và phát triển nguồn gen cây Chanh rừng tại Lạng Sơn”. Đề tài do Tiến sỹ Đào Quang Nghị, Viện nghiên cứu Rau quả làm chủ nghiệm.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài tại xã Mẫu Sơn,

 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đề tài “Nghiên cứu và phát triển nguồn gen cây chanh rừng tại Lạng Sơn” là đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được triển khai từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024. Sau gần 1 năm triển khai, nhóm nghiên cứu đã thực hiện được một số nội dung đề tài đề ra kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 1: Điều tra thực trạng sản xuất, giá trị nguồn gen và đánh giá đặc điểm nông sinh học của cây Chanh rừng Lạng Sơn tại khu vực núi Mẫu Sơn. Qua theo dõi sinh trưởng phát triển của cây chanh rừng ở các độ tuổi khác nhau cho thấy cây chanh rừng là cây bản địa, hoàn toàn thích nghi với điều kiện, thời tiết, khí hậu tại khu vực núi Mẫu Sơn; các loại sâu bệnh gây hại chính xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 7 chủ yếu là sâu vẽ bùa, rệp mềm hại lộc non, giai đoạn này cây chanh rừng đang trong thời kỳ ra lộc, ra nụ, chuẩn bị nở hoa. Nội dung 2: Tuyển chọn cây ưu tú, nhân giống phục vụ khai thác phát triển nguồn gen cây Chanh rừng Lạng Sơn. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng vườn nhân giống tại xã Hải Yến, huyện Cao Lộc và tiến hành làm đất, phân ô, phân khu, chuẩn bị cây gốc ghép. Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống, quy trình trồng thâm canh cây Chanh rừng phù hợp với điều kiện sinh thái của Lạng Sơn. Đã tiến hành khảo sát chọn điểm thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu gốc ghép và tỷ lệ sống, khả năng sinh trưởng của giống chanh rừng; tiến hành khảo sát bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ ghép đến tỷ lệ sống, khả năng sinh trưởng của cây chanh rừng; nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp cắt tỉa đến sinh trưởng, ra hoa, đậu quả của cây chanh rừng.

Các công thức thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, mối công thức 50 cây, nhắc lại 3 lần. Tổng số cây trong thí nghiệm bao gồm 450 cây, ghép bằng phương pháp ghép nêm đoạn cành (Thí nghiệm 1: bao gồm 3 công thức. Ghép trên gốc bưởi chua, ghép trên gốc chấp và ghép trên gốc chanh ta; Thí nghiệm 2 là 900 cây, gốc ghép sử dụng trong thí nghiệm là gốc bưởi chua, ghép bằng phương pháp ghép nêm đoạn cành...)