Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Ngày 16/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức hội thảo với chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội".

Tham dự Hội thảo có các quý vị đại biểu, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_4774.JPG
Đại biểu  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận tại hội thảo

Những năm qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã tập trung vào giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, có khả năng ứng dụng, nhân rộng nhằm mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; Hoạt động triển khai ứng dụng tiến bộ KHCN vào đời sống, sản xuất được đẩy mạnh, góp phần quyết định nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuấtl; Hoạt động quản lý công nghệ, tham gia ý kiến về công nghệ của các dự án đầu tư, các quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị... góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, góp phần ngăn chặn các công nghệ lạc hậu, công nghệ cấm chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyên giao có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hoạt động quản lý an toàn bức xạ hạt nhân được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an ninh phóng xạ trên địa bàn tỉnh; Hoạt động quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ tiếp tục được triển khai đồng bộ và hướng mạnh vào công tác tư vấn, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân xác lập quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhiều tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của việc xác lập, phát huy và bảo vệ tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương; Các Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn được tổ chức thành công, góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy, kỹ năng sáng tạo, vận dụng và áp dụng để giải quyết những vẫn đề nảy sinh trong thực tiễn; Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã và đang được diễn ra theo chiều hướng tích cực. Bước đầu đã có sự chung tay và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; tạo được sự lan tỏa về KNĐMST trong các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tạo được sự kết nối một số yếu tố của hệ sinh thái KNĐMST.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_4836.JPG

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo

Các đại biểu dự Hội thảo  cũng đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Định hướng của Đảng với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; Vai trò của công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội, góp phần làm sáng tỏ một số vấn để về lịch sử, văn hoá trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; Giải pháp nhằm kết nối nguồn lực, tổ chức và phát triển các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; …

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\HD 16.jpg

Lãnh đạo Sở KH&CN chao kỷ niệm chương cho các đại biểu

Hội thảo đã góp phần khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với KHCN, đổi mới sáng tạo. Đây cũng là dịp để tôn vinh đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Sở KHCN đã trao kỷ niệm chương của Bộ KHCN cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh.

Nguyễn Ngọc Hưng