Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2023 tại các huyện: Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn

Ngày 15 - 16/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2023 tại 03 huyện: Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn.

Tham gia là báo cáo viên tại các Hội nghị là đồng chí Nguyễn Minh Huấn, Phó Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ. Tham dự Hội nghị có đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và trên 400 đồng chí là hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn 03 huyện ..

SK1.png

 

Đồng chí Lèo Văn Hiệp – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia phát biểu khai mạc Hội nghị

          Mục đích của Hội nghị nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp nhằm phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo; Tuyên truyền, phố biến và tổ chức thực hiện các quy định về hoạt động sáng kiến, phổ biến sáng kiến, triển khai áp dụng sáng kiến,..

 

Sk2.png

Hội nghị tại huyện Văn Quan

          Tại các Hội nghị, báo cáo viên đã tập trung phổ biến các quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/219 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 06/2020/QD-UBND ngày 12/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo quyết định số 36/2018/QĐ-UBND; Hướng dẫn số 291/HD-SKHCN ngày 17/4/2020 của Sở KHCN về việc triển khai một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh). Trên cơ sở đó các thành phần tham dự có điều kiện được tiếp cận, hiểu thêm các quy định, cập nhật thêm nội dung các quy định mới về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

 

Sk3.png

Đồng chí Nguyễn Minh Huấn trình bày một số quy định về công tác sáng kiến tại huyện Bắc Sơn

          Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Minh Huấn đã trình bày, cập nhật một số thông tin về chất lượng sáng kiến cấp tỉnh trong những năm vừa qua, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn về quy trình nghiên cứu khoa học, một số kỹ năng thực hiện hoạt động sáng kiến và một số vấn đề khác có liên quan đến công tác sáng kiến. Qua đó, các thành phần tham dự hiểu thêm về quy trình nghiên cứu khoa học cũng như các bước để thực hiện làm sáng kiến.

Trong quá trình tham dự Hội nghị, các thành phần tham dự đã rất tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi, trình bày những khó khăn, vướng mắc và một số nội dung liên quan đến công tác sáng kiến. Từ đó, góp phần vào sự thành công của các Hội nghị và khuyến khích, thúc đẩy nâng cao chất lượng sáng kiến cấp cơ sở và cấp tỉnh, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Trịnh Minh Hằng