Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở KH&CN phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi trước những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2022, tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động, hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023. Ngày 30/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành văn bản số 1116 /PĐ-SKHCN phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Description: IMG_6625_0.JPG

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác hoạt động KH&CN năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Theo đó, nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền tại đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của công chức, viên chức và người lao động; xây dựng hình ảnh, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị chuẩn mực, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện trong hoạt động công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Phong trào thi đua, trọng tâm là 4 Phong trào thi đua: “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng: Khuyến khích đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, gắn kết quả nghiên cứu với phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chú trọng công tác sở hữu trí tuệ để nâng cao năng suất lao động, giá trị và chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua phục vụ các ngày lễ lớn trong năm 2023 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện nghiêm các quy định về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị; rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt hơn, thuận lợi hơn, tiết giảm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ.

Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào đua yêu nước. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo Sở những giải pháp đột phá nhằm giải quyết những vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm của Sở. Quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.

Nguyễn Như Thủy