Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở KH&CN phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục duy trì kết quả xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 26/01/2023. Năm 2023 tập thể lãnh đạo Sở KH&CN tiếp tục tập trung tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Tỉnh ủy giao và 03 nhiệm trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-UBND, ngày 17/01/2023 (Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã; Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ kết nối, phát triển dự án/ ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nhiệm vụ 3: Xác lập, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của tỉnh).

ơ