Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
STT
Mã số
Tên đề tài dự án
Cấp quản lý
Lĩnh vực
Đơn vị chủ trì
Thời gian thực hiện
Tóm tắt
1 01 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu Nano Sio2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất ván sàn từ gỗ thông mã vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Cấp tỉnh Khoa học kỹ thuật công nghệ Viện Nghiên cứu Công nghiệp Rừng 2017-2019
2 02 Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn Cấp tỉnh Khoa học kỹ thuật công nghệ Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Lạng Sơn 2019 - 2020
3 03 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Cấp tỉnh Y dược Sở Y tế 2017 - 2019
4 04 “Một số giải pháp phát triển bền vững giáo dục THCS các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” Cấp tỉnh Khoa học xã hội Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn 2017 - 2019
5 05 Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rau của các xã Tân Liên, Gia Cát thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Cấp tỉnh Nông nghiệp Phòng NN & PTNT huyện Cao Lộc 2017 - 2019
6 06 Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Rau Bò khai của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Cấp tỉnh Nông nghiệp Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học-công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm 2018 - 2019
7 07 “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nem nướng của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn” Cấp tỉnh Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hữu Lũng 2017 - 2019
8 08 “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Măng Bát độ của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn” Cấp tỉnh Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hữu Lũng 2017 - 2019
9 09 "Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm khoai lang của huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn" Cấp tỉnh Nông nghiệp Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Lộc Bình 2017 - 2019
10 10 Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cao khô của xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Cấp tỉnh Nông nghiệp Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học-công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm 2018 - 2019
11 11 “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Ba Kích của huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn” Cấp tỉnh Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đình Lập 2017 - 2019
12 12 Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Ngựa bạch của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Cấp tỉnh Nông nghiệp Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học-công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm 2018 - 2019
13 13 Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Cao khô Chợ Bãi, Văn Quan” cho sản phẩm Cao Khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Cấp tỉnh Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan 2018 - 2020
14 14 Xây dựng nhãn hiệu tập thể " Chanh rừng Mẫu Sơn, Lạng Sơn" cho sản phẩm Chanh rừng Vùng núi Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn Cấp tỉnh Nông nghiệp Phòng NN & PTNT huyện Cao Lộc 2017 - 2019
15 15 Xây dựng nhãn hiệu tập thể "Tràng Định" cho sản phẩm quả Quýt của huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn Cấp tỉnh Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tràng Định 2017 - 2019
16 16 Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Rau Lạng Sơn” cho sản phẩm Rau của thành phố Lạng Sơn Cấp tỉnh Nông nghiệp Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn 2018 - 2020
17 17 Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Quýt vàng Bắc Sơn" cho sản phẩm quả Quýt vàng của huyện Bắc Sơn Cấp tỉnh Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Sơn 2018 - 2019
18 18 Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Văn Lãng" cho sản phẩm Hồng vành khuyên của huyện Văn Lãng Cấp tỉnh Nông nghiệp Phòng NN&PTNT huyện Văn Lãng 2018 - 2019
19 19 Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ nấm Hương tại vùng núi cao xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Cấp tỉnh Nông nghiệp Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học-công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm 2019 - 2020
20 20 Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất gạch không nung sử dụng tro, xỉ của Nhà máy nhiệt điện Na Dương Cấp tỉnh Khoa học kỹ thuật công nghệ 2017 - 2020