Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phê duyệt sửa đổi một số quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 20/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1607/QĐ-UBND phê duyệt sửa đổi một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\z2049860423668_5408ca8beb67ff234fccafee7f625d5f.jpg

Công chức Sở KH&CN giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh Lạng Sơn

 

Theo đó, đối với các TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, có 10 TTHC thực hiện sửa đổi quy trình nội bộ, gồm 04 thủ tục lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ ((1)Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ); (2) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ); (3) Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; (4) Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ), 06 thủ tục lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ((1)Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân; (2) Công bố sử dụng dấu định lượng; (3) Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu; (4) Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu; (5) Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; (6) Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa).

Đối với các TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, có 07 TTHC thực hiện sửa đổi quy trình nội bộ, gồm 04 thủ tục lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ ((1) Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; (2) Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu; (3) Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu; (4) Mua sáng chế, sáng kiến), 03 thủ tục lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ((1) Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; (2) Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định; (3) Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp).

Trước đó, ngày 05/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Việc sửa đổi các quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC nhằm phù hợp với thời hạn giải quyết TTHC đã được cắt giảm, tạo thuận lợi hơn cho các cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

Nguyễn Như Thủy