Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với mục đích:

Lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong thời gian từ ngày 10/9/2023 đến ngày 10/10/2023.

 

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
T8.2023. KH to chuc ngay CDS quoc gia.pdf 1.13 MB
Post type
Hot