Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn Nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về sở hữu trí tuệ, vai trò của sở hữu trí tuệ, nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Tư vấn, hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm hàng hoá/dịch vụ; Hướng dẫn, tư vấn giúp tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hoá... Trong tháng 7,8/2023 Sở Khoa học và Công nghệ  đã tổ chức 05 lớp tập huấn tại các huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Văn Lãng; tập huấn Nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ cho hơn 200 đồng chí là cán bộ, công chức, các chủ thể OCOP, các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đã, đang và sẽ thực hiện khai thác tài sản trí tuệ trên địa bàn các huyện.

                           

SHTT.png

Hội nghị tập huấn tại huyện Bắc Sơn

 

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên của Sở khoa học và công nghệ trình bày một số kiến thức cơ bản về Sở hữu trí tuệ; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, góp phần hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội; Một số nội dung về nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân và các chủ thể OCOP; Hướng dẫn nhận dạng tài sản trí tuệ của các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh.. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và đăng ký hỗ trợ kinh phí Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HDND về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025, và Nghị quyết 15/2021/NQ-HDND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND;

SHTT2.png

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, học viên đã được trang bị những thông tin cơ bản về sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng và đặc biệt là tình hình thực thi quyền sở hữu công nghiệp ở trong nước, hệ thống văn bản pháp luật về thực thi quyền SHTT để từ đó có thể vận dụng vào thực tế tại địa phương./.

 

Nguyễn Trịnh Minh Hằng

Post type
Hot