Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam

Sách vàng sáng tạo Việt Nam là tuyển tập các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội của đất nước; do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tuyển chọn, biên tập và công bố. Sách được phát hành hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, bắt đầu từ năm 2016.

sách vàng.jpg

Sách vàng sáng tạo Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 745/KH-MTTTW ngày 21/6/2023 của Ban Chỉ đạo, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng sáng tạo Việt Nam (Thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) về tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023, ngày 18/7/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển chọn các công trình sáng tạo KHCN tiêu biểu thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách để giới thiệu đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Theo đó, để có cơ sở tuyển chọn, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh đề xuất các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi công trình tham gia dự tuyển về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất trước ngày 28/7/2023 (theo dấu bưu điện). Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Điện thoại: 0205 3722858  Email: pqlcnlangson@gmail.com

Đối tượng tuyển chọn là các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn đã đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, một số tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ ngày 1-1-2021 đến ngày 30-7-2023.

Hồ sơ đề nghị tuyển chọn gồm: báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ dài không quá 4 trang giấy A4; ảnh của tác giả (nhóm tác giả); ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật hoặc ảnh miêu tả minh họa công trình khoa học (nếu có); clip về công trình, giải pháp khoa học (nếu có); bản phô tô giấy chứng nhận giải thưởng; công văn giới thiệu của đơn vị đề cử.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam thực hiện nhằm tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của người Việt Nam, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Nguyễn Trịnh Minh Hằng

Post type
Featured