Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 09/6/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, thủ tục hành hành chính công bố theo Quyết định này được quy định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấu chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao, cụ thể:

Thủ tục hành chính cấp trung ương cơ quan thực hiện do Bộ Khoa học và Công nghệ giải quyết: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao; Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh do cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao; Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Xem chi tiết Quyết định tại văn bản đính kèm.

Nguyễn Như Thủy

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
Quyết định 1202.pdf 7.09 MB