Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày 17/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Nghị định này bào gồm: (1). Nghị định này quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.(2). Nghị định này áp dụng đối với: Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động tại nước ngoài; Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

Văn bản áp dụng pháp luật là gì? Ví dụ văn bản áp dụng pháp luật

(ảnh minh họa- Nguồn Internet)

Nghị định gồm 4 Chương với 44 Điều, cụ thể: Chương I- Những quy định chung gồm 8 điều (từ điều 1 đến điều 8); Chương II - Hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân gồm 23 điều (từ điều 9 đến điều 31); Chương III- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gồm 11 điều (từ điều 32 đến điều 42); Chương IV- Điều khoản thi hành gồm 2 điều (từ điều 43 đến điều 44).

Về  hiệu lực thi hành đối với Nghị định số 13/2023/NĐ-CP được quy định tại Điều 43 như sau:

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

2. Các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp được quyền lựa chọn miễn trừ quy định về chỉ định cá nhân và bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời gian 02 năm đầu kể từ khi thành lập doanh nghiệp.

3. Các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp trực tiếp kinh doanh hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân không áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 43 nêu trên.

 

(Xem chi tiết tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP kèm theo)

 

Phạm Thị Thanh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
13_2023_ND-CP_17042023-signed.pdf 12.45 MB
Post type
Featured