Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng Công an trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới”

Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng Công an trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới. Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 236/QĐ-UBND, ngày 21/02/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, do Bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Công an tỉnh Lạng Sơn; Chủ nhiệm đề tài là Đại tá, Thạc sỹ Triệu Tuấn Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2022.

Đại tá, Thạc sĩ Triệu Tuấn Hải  – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện và

các kết quả đạt được của đề tài.

Kết thúc thời gian nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả như sau: (1) Nghiên cứu cơ sở lý luận về phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; (2) Khảo sát và đánh giá thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (3) Khảo sát và đánh giá kết quả công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Lạng Sơn; (4)  Xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; (5) Biên soạn tài liệu và chuyển giao các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến một số đơn vị thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn.