Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hội đồng do Nguyễn Thị Hà Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Chủ tịch Hội đồng.

Đơn vị chủ trì thực hiện Đề tài là Công an tỉnh Lạng Sơn; Chủ nhiệm đề tài là Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đề tài được thực hiện từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2022.

Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Minh Tuấn  – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài.

Kết thúc thời gian nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả như sau:

- Nghiên cứu những vấn đề nhận thức, lý luận về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em.

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình địa bàn và những vấn đề liên quan, tác động đến tội phạm xâm hại trẻ em và công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng tội phạm xâm hại trẻ em và công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Biên soạn tài liệu chuyển giao các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã phân tích và đánh giá cơ bản toàn diện về thực trạng tội phạm xâm hại trẻ em và công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đồng thời đưa ra được những dự báo về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trong thời gian tới cũng như đề xuất được các giải pháp có tính khả thi nhằm phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn. Với những kết quả đạt được, Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá đề tài thực hiện đầy đủ các nội dung thuyết minh đã được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu đề ra. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị thực tiễn cao, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh,  góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ thống nhất đánh giá, nghiệm thu xếp loại Xuất sắc./.

Trần Bảo Ngọc

Post type
Hot