Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị bồi dưỡng sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục năm 2023

Ngày 21/02/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục năm 2023. 

Thành phần tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hơn 100 cán bộ lãnh đạo quản lý, lãnh đạo phụ trách công tác sáng kiến tại các trường THPT; các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố và các giáo viên đăng ký sáng kiến cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Lớp tập huấn được tổ chức tại Trường THPT Việt Bắc, nhằm mục đích phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sáng kiến sáng kiến của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Lưu Bá Mạc – Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ
trình bày tại Hội nghị.

Tham gia là báo cáo viên là đồng chí Lưu Bá Mạc, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ. Tại lớp bồi dưỡng, Tiến sĩ Lưu Bá Mạc trao đổi một số thông tin về chất lượng sáng kiến cấp tỉnh trong các năm qua; Một số quy định về công tác sáng kiến trong các văn bản quy phạm của Trung ương, của tỉnh về công tác sáng kiến; Một số nội dung của Hướng dẫn số 291/HD-SKHCN ngày 17/04/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Trao đổi về phương pháp nghiên cứu khoa học; Hướng dẫn viết, trình bày sáng kiến theo mẫu Bản mô tả sáng kiến; Một số phần mềm hỗ trợ thực hiện và viết sáng kiến.