Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phát động, tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 15 (năm 2023)

Hội đồng đánh giá các mô hình sản phẩm tham dự cuộc thi STTTNNĐ tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (Ảnh minh họa)

          Nhằm khơi dậy tiềm năng của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức khoa học, rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, xây dựng, thực hiện ước mơ trở thành nhà sáng chế, nhà khoa học trong tương lai. Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-BTC ngày 08/02/2023 về việc triển khai “Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 15 (năm 2023)” (sau đây viết tắt là Cuộc thi) và Thể lệ Cuộc thi (ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-BTC ngày 08/02/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi).

Để Cuộc thi được triển khai hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 25/KH-BTC.

Thể lệ Cuộc thi và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi được gửi kèm theo Công văn này, đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: https://sokhcn.langson.gov.vn/en/STTTNND2023. Đồng thời được đính kèm theo Công văn này trên hệ thống iOffice.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ; Địa chỉ: Số 638 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Điện thoại: 0205.3722.858 hoặc 0388.648.688 (đ/c Nguyễn Trịnh Minh Hằng).

BBT