Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân năm 2022

Ngày 21/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 201/QĐ-SKHCN về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN trao tặng Giấy khen cho 03 tập thể tại Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2022. Ảnh: Ngọc Hưng

Theo đó, Giám đốc Sở quyết định tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022. Mức khen thưởng áp dụng theo Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Nguồn kinh phí được chi từ Quỹ thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Quyết định đính kèm.

Nguyễn Như Thủy