Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ngày 14/12/2022, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 196/QĐ-SKHCN phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2023. Mục đích nhằm phát hiện các sơ hở, bất cập trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội.