Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ngày 20/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2579/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng tham gia bồi dưỡng là viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ thuộc nhóm chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ, đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập và các cá nhân khác có nhu cầu bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ.

Cụ thể, Chương trình gồm 12 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch, được bố cục thành 03 phần: Phần I Kiến thức chung (gồm 05 chuyên đề); Phần II Kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ (gồm 07 chuyên đề); Phần III Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Tổng thời gian của Chương trình là 6 tuần với 240 tiết (8 tiết/ngày, 05 ngày/tuần), trong đó: lý thuyết 112 tiết; thảo luận, thực hành 72 tiết; ôn tập, kiểm tra 16 tiết; tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 36 tiết; công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng) 04 tiết.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định tại văn bản đính kèm.

Nguyễn Như Thủy

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
Quyet dinh 2579.pdf 3.5 MB