Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh

Ngày 1/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1914/QUBND thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_6401.JPG

Tại một cuộc họp của hội đồng sáng kiến năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh gồm 7 thành viên, thạc sỹ Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh có nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm 02 sáng kiến (gồm: Giải  pháp  nâng  cao chất  lượng  công  tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Bình Gia năm 2022; Đổi mới nội dung, giải pháp  triển  khai  thực hiện công tác cải cách hành chính huyện Bình Gia) và đề nghị cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh theo quy định hiện hành.

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Ngọc Hưng