Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 1 năm 2023 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đối với 02 nhiệm vụ cấp tỉnh đợt 1 năm 2023 thuc lĩnh vc Nông nghip và phát trin nông thôn như sau:

1. Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao hàm lượng pectin và một số hoạt chất ảnh hưởng tới chất lượng của thạch đen trồng trên đất ruộng tại tỉnh Lạng Sơn”

 

Tiến sĩ Hà Thị Hòa – Chủ nhiệm đề tài

Cơ quan trúng tuyển thực hiện nhiệm vụ là Trường Đại hc Nông lâm Thái Nguyên. Tiến sĩ Hà Th Hòa ch nhim đề tài.

Đề tài được đặt hàng với mục tiêu chính là nghiên cứu được các biện pháp kỹ thuật để nâng cao hàm lượng pectin và một số hoạt chất ảnh hưởng tới chất lượng của thạch đen trồng trên đất ruộng tại tỉnh Lạng Sơn nhằm nâng cao chất lượng, giá trị của thạch đen trồng trên đất ruộng đồng đều với thạch đen trồng trên đất nương. Từ đó nâng cao chất lượng của thạch đen xuất khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Đề tài dự kiến thực hiện trong 36 tháng (2023-2026).

Sản phẩm đặt ra để đạt được mục tiêu của để tài, bao gồm: Nghiên cứu được quy trình kỹ thuật thâm canh chất lượng thạch đen trồng trên đất ruộng, từ đó xây dựng được mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng của cây thạch đen đáp ứng được tiêu chuẩn VietGAP, đào tạo tập huấn cho hơn 100 người dân về các kỹ thuật nâng cao chất lượng thạch.

2. D án: Xây dng mô hình nuôi th nghim cá Bng (Pe Chiết) thương phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Loài cá Bỗng, tên địa phương gọi là Pe Chiết (Spinibarbus denticulatus) là loài thủy sản bản địa có phân bố rộng rãi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (nguồn: sưu tầm)

Cơ quan thc hin là Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển thủy sản và Kỹ sư Nguyễn Văn Tùng ch nhim dự án.

Mục đích đưa ra của dự án để phát trin ging cá bn địa có giá tr cao, tn dng li thế v điu kin t nhiên, va phù hp vi định hướng phát trin ca tnh Lng Sơn v tái cơ cu ngành nông nghip gn vi xây dng nông thôn mi giai đon 2021-2025 trong lĩnh vc thy sn.

D án d kiến thc hin trong 36 tháng (2023-2025). Sản phẩm khoa học đặt ra để đạt được mục tiêu của dự án:  là xây dng mô hình nuôi cá Bng (Pe Chiết) có giá tr trong ao và trong lng phù hp vi điu kin t nhiên ca tnh Lng Sơn, xây dng 01 quy trình nuôi thương phm cá Bng trong ao và 01 quy trình nuôi cá Bng trong lng phù hp vi điu kin tnh Lng Sơn; Xây dng tài liu hướng dn nuôi cá Bng thương phm và tp hun k thut nuôi cá Bng thương phm trong ao và trong lng cho 100 lượt người tham d.

Đỗ Phương Anh

Post type
Hot