Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng và hoạt động sáng kiến năm 2022 tại huyện Đình Lập

Ngày 11/11/2022 UBND huyện Đình Lập phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Ban thi đua khen thưởng- Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng và hoạt động sáng kiến năm 2022

Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 100 người tham dự là công chức, viên chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, công tác sáng kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở huyện, Chủ tịch UBND và công chức thực hiện công tác hoạt động thi đua khen thưởng, công tác sáng kiến các xã, thị trấn, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện.