Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyển chọn cây ưu tú Chanh rừng Mẫu Sơn

Ngày 03/11/2022, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tổ chức Hội nghị bình tuyển cây ưu tú Chanh rừng Mẫu Sơn. Đây  là một trong những nội dung nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Chanh rừng tại Lạng Sơn với mục đích tuyển chọn bổ sung cá thể tốt giúp phục tráng giống, bảo tồn dòng, giống tốt để khai thác vật liệu nhân giống, sản xuất và cung cấp giống sạch bệnh phục vụ mở rộng diện tích trồng, góp phần bảo tồn, khai thác và phát triển cây Chanh rừng trở thành vùng sản xuất hàng hoá đặc sản có năng suất cao, chất lượng tốt, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập thúc đẩy việc phát triển kinh tế bền vững cho người dân tại vùng núi Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.