Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thông qua chủ đề dạy học STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018”

 

Ngày 26/10/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2023 đã tiến hành họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với đề tàiPhát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thông qua chủ đề dạy học STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hội đồng do ông Trần Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài có 01 đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn.

Ông Trần Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và

Công nghệ chủ trì cuộc họp

Mục tiêu của đề tài đặt ra là: Đánh giá thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề xuất giải pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thông qua chủ đề dạy học STEM; Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại 06 - 08 trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sản phẩm khoa học dự kiến bao gồm: Các báo cáo về đánh giá thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, phân tích các hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trung học trên địa bàn tỉnh; Đề xuất giải pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thông qua chủ đề dạy học STEM có tính khả thi và phù hợp; Bộ tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng chủ đề dạy học STEM theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phù hợp với điều kiện của tỉnh Lạng Sơn, trong đó bao gồm 10 chủ đề dạy học STEM theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học; Báo cáo đánh giá kết quả năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh sau thực nghiệm tại các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề xuất bộ công cụ đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học thông qua dạy học STEM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Một số dự án, công trình nghiên cứu khoa học của học sinh.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện đơn vị đăng ký thực hiện trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài, các thành viên Hội đồng đã tiến hành đánh giá bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; hiệu quả và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, năng lực chuyên môn của tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài. Hội đồng đánh giá thuyết minh được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra; các nội dung nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu với phương pháp và cách tiếp cận phù hợp; sản phẩm khoa học dự kiến đáp ứng yêu cầu đặt hàng; tổ chức và các thành viên đăng ký tham gia thực hiện có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đề tài. Căn cứ kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã trúng tuyển là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài và Thạc sĩ Hà Thị Khánh Vân là chủ nhiệm đề tài.

Thạc sĩ Hà Thị Khánh Vân – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

Chủ nhiệm đề tài phát biểu tiếp thu ý kiến của Hội đồng tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Trần Quốc Anh – Chủ tịch Hội đồng đánh giá đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn, sẽ góp phần nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục tại địa phương. Đồng thời, yêu cầu chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu chỉnh sửa một số nội dung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện bản thuyết minh.

Hội đồng thống nhất đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài.

Trần Bảo Ngọc