Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “ Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Khau nhục của tỉnh Lạng Sơn”

Chiều ngày 12/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, thực hiện từ năm 2022 đối với dự án "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Khau nhục của tỉnh Lạng Sơn" do bà Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng.