Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) được Quốc Hội Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Để triển khai, thực hiện, ngày 01/3/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND để triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Kế hoạch đã được ban hành, ngày 23/6/2022, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn báo cáo viên tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết”. Tham gia tập huấn có 154 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh. Luật BPVN số 66/2020/QH14 gồm 6 chương, 36 điều.