Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và sự phối hợp triển khai của sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai chính thức tổ chức năm 2022.

Description: E:\Du Lieu Desktop\Brochure 2 (1).jpg

Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) được tổ chức nhằm khuyến khích và phát huy các hoạt động sáng  tạo của mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Qua đó lựa chọn được những nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp có những thiết kế đẹp, tiêu biểu cho các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Đồng Nai, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai.

Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân trong và ngoài nước, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo có ý tưởng đều có thể tham gia dự thi.

Hồ sơ dự thi, thể lệ cuộc thi và thông tin cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai: www.dost- dongnai.gov.vn/hoithiocop và website của Trung tâm Khoa học và Công nghệ: www.tkcdongnai.gov.vn.

Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 30/11/2022, lễ trao giải và tổng kết dự kiến diễn ra vào tháng 12/2022.  

                                                              Nguyễn Trịnh Minh Hằng