Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Ngày 31/5/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông 07/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thông tư quy định: Phương pháp, cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước sử dụng ngân sách nhà nước chi cho dịch vụ tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Xem chi tiết Thông tư tại văn bản đính kèm.

Nguyễn Như Thủy

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
Thông tư số 07.2022.TT_.BKHCN_.pdf 11.95 MB