Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Chiều 13/6, ngay sau phiên họp của Quốc hội, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc gặp mặt của lãnh đạo Quốc hội với các đại biểu Quốc hội khóa XV là nhà khoa học.

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Tintuc/30_20220615-13062293.jpg

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, bản thân hoạt động của Quốc hội đã phải có hàm lượng khoa học rất cao, đồng thời Quốc hội cũng có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát việc tổ chức thực thi để khoa học và công nghệ thực sự phát huy được vai trò là quốc sách hàng đầu của đất nước.

Description: https://media.khcncongthuong.vn/Images/Upload/User/xuanmanh/2022/6/screenshot_1655172735.png

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội là nhà khoa học trong thời gian tới tiếp tục có những đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của nước nhà.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Trong thời điểm hiện nay, có rất nhiều vấn đề, nội dung mới, cấp thiết đang đặt ra đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, rất cần có nghiên cứu, luận giải kịp thời của các nhà khoa học, như: việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nghiên cứu, làm rõ về việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề phát triển nền kinh tế số, xã hội số; kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, già hóa dân số...

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp các đại biểu Quốc hội là nhà khoa học; đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu vào hoạt động của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến nay.

Với chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia và giám sát tối cao, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, bản thân các hoạt động, các quyết sách của Quốc hội cũng phải dựa trên các cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của Quốc hội các nhiệm kỳ trước, ngay từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV, Đảng Đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đặc biệt coi trọng việc tham vấn chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của Quốc hội.