Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện năm 2022 đối với đề tài: “Nghiên cứu công nghệ bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm vịt quay Lạng Sơn”

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2022, ngày 07/6/2022, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn do ông Trần Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đối với đề tài: Nghiên cứu công nghệ bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm vịt quay Lạng Sơn” do Công ty TNHH TM XD Thiên Phú chủ trì thực hiện; đồng chủ nhiệm đề tài là Thạc sĩ Kiều Văn Quang và Cử nhân Trần Thế Kiên. Đề tài được thực hiện trong 24 tháng (Từ tháng 11/2021 đến tháng 10/2023).

Đề tài được triển khai nhằm thực hiện mục tiêu: Nghiên cứu công nghệ bảo quản sản phẩm vịt quay Lạng Sơn nhằm kéo dài thời gian bảo quản tối thiểu 06 ngày (trong điều kiện bảo quản lạnh), đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ được màu sắc,  hương vị đặc trưng của Vịt quay Lạng Sơn; Xây dựng mô hình bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm Vịt quay Lạng Sơn nhằm mở rộng thị trường và quảng bá đặc sản của địa phương ra khắp cả nước.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài tại cơ sở sản xuất

của Công ty TNHH TM XD Thiên Phú

Đến thời điểm kiểm tra, đề tài đã thực hiện được các nội dung công việc như sau: Nghiên cứu lựa chọn loại và nồng độ chất phụ gia thích hợp nhằm ổn định chất lượng vịt quay trong quá trình bảo quản (Thực hiện các thí nghiệm: Thí nghiệm 1 - Nghiên cứu sử dụng phụ gia natri benzoat để bảo quản vịt quay; Thí nghiệm 2 - Nghiên cứu sử dụng phụ gia axít sorbic để bảo quản  vịt quay; Thí nghiệm 3 - Nghiên cứu sử dụng phụ gia calcium propionate trong bảo quản vịt quay; Thí nghiệm 4 - Nghiên cứu sử dụng kết hợp các loại phụ gia trong quá trình bảo quản  vịt quay); Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của nhiệt độ ngâm đến hiệu quả bảo quản vịt quay (Thực hiện Thí nghiệm 5: Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của nhiệt độ ngâm phụ gia đến hiệu quả bảo quản vịt quay); Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của thời gian ngâm phụ gia đến hiệu quả bảo quản vịt quay (Thực hiện Thí nghiệm 6: Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của thời gian ngâm đến hiệu quả bảo quản vịt quay).

Sau khi trao đổi thảo luận về các nội dung đã triển khai của đề tài, Đoàn kiểm tra đánh giá đề tài đã thực hiện các nội dung theo đúng thuyết minh được phê duyệt; đã thực hiện được 70% các thí nghiệm nghiên cứu làm cơ sở xây dựng quy trình công nghệ bảo quản sản phẩm vịt quay Lạng Sơn. Đoàn kiểm tra đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục thực hiện các nội dung của đề tài đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định./. 

Trần Bảo Ngọc